About Us


Metrabyte ONE

ผู้ให้บริการระบบคลาวด์แบบครบวงจร

บริษัท เมทราไบต์ วัน จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการ Cloud Hosting ,Cloud Email Hosting,Cloud VPS มากกว่า 12 ปี ด้วยประสบการณ์และความรู้ จึงมีการพัฒนาทังด้าน Server และระบบ อย่างต่อเนื่อง โดยเราให้บริการลูกค้ากว่า 30000 ราย มีเว็บไซต์มากกว่า 30000 เว็บ มี Email มากกว่า 100,000 Account ที่เราดูแล ลูกค้าให้ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง