Contact Us


คุณสามารถติดต่อแจ้งข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์ม Online หรือ สามารถติดต่อพูดคุยผ่าน Line ID: @mtbone

ข้อมูลติดต่อบริษัท

บริษัท เมทราไบต์ วัน จำกัด (METRABYTE ONE CO.,LTD)
130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858

Telephone: 02 105 4283
FAX: 02 004 8294
E-mail: support@metrabyteone.co.th
Website: www.metrabyteone.co.th

หากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่นี่