ชำระเงิน Online (Online Payment via Paypal)


ท่านสามารถแจ้งการชำระเงินกับทาง Metrabyte ONE ได้ที่นี่

ชำระเงิน Online

วิธีการชำระเงิน (รองรับการแสดงผลผ่าน Mobile)
  1. ค้นหาชื่อโดเมนของท่าน โดยป้อนที่ช่องชื่อโดเมนโดยไม่ต้องป้อน www หากชื่อโดเมนถูกต้อง ระบบจะแสดงเลขที่ใบ Invoice ให้อัตโนมัติ จากนั้น Click ที่ใบสั่งซื้อที่ต้องการระบบจะแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อ
  2. หากต้องการชำระเงิน กด Pay Now เพื่อชำระเงิน Online ด้วยบัตรเครดิต หรือ paypal account
หมายเหตุ หากต้องการชำระครั้งเดียว หลายรายการสามารถโอนเงินผ่าน paypal ได้ที่ paypal@metrabyteone.co.th
0 of 50 max characters